European Tour

Paisley claims maiden win at SA Open

European Tour